Vacature’s

Nieuwe docenten zijn ook welkom: 

SeniorWeb Rijssen wil iedereen die:
• niet of beperkt met de computer, tablet, smartphone is grootgebracht
• dan wel na het werkzame leven verstoken blijft van bijscholing ondersteunen bij het bijblijven in respectievelijk ontdekken van de digitale mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt (50+). Als medewerker bij SeniorWeb doet u werk dat boeiend en vooral ook van grote maatschappelijke betekenis is. Het geeft veel voldoening te zien wat de deelnemers in een betrekkelijk korte tijd aan theoretische kennis en praktische vaardigheden hebben opgedaan. Kennis die hen verder helpt het digitale pad op te gaan dan wel te blijven bewandelen. SeniorWeb Rijssen kent een bescheiden vrijwilligersvergoeding en jaarlijks etentje.
Iets voor Jou? Kom eens praten en laten we (vrijblijvend) gezamenlijk kijken naar de inhoud van de functie en wat voor mogelijkheden er zijn. Bent u wel geïnteresseerd in een rol binnen SeniorWeb maar deze vacature spreek u niet aan, neem ook dan gerust contact op.

Docent SeniorWeb Rijssen
Ben jij (M/V) iemand die:
-een leuke bezigheid zoekt
-zijn/haar kennis/ervaring met de computer, tablet of  smartphone en toepassingen wil over brengen aan onze  cursisten, hetzij in cursorisch verband dan wel op individuele  basis het leuk vindt om met mensen te werken?

Neem dan contact op en kom ons enthousiaste team versterken

Contactgegevens: Jos Defilet (voorzitter SeniorWeb Rijssen)

Website: www.seniorwebrijssen.nl

Mail: j.defilet@kpnplanet.nl

Mobile: +31 6 129 73 560