Privacy Reglement Seniorweb Rijssen:

Privacy Reglement Seniorweb Rijssen:

SeniorWeb Rijssen verwerkt persoonsgegevens. Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door u aan te melden voor een cursus en betalen van het cursusgeld. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SeniorWeb Rijssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer je informatie aanvraagt of deelneemt aan onze cursus activiteiten worden jouw persoonsgegevens vastgelegd.
Seniorweb Rijssen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van je aanvraag of bestelling en het werk van Seniorweb Rijssen.
Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Seniorweb Rijssen jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Seniorweb Rijssen de volgende gegevens :

• Wanneer je producten en/of diensten van Seniorweb Rijssen afneemt.

• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten en marktonderzoek.

• Om deelnemers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

• Planningen van cursussen

• Verwerken van betalingen van cursusgelden en boeken

Soort gegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt Seniorweb Rijssen gegevens van deelnemers aan activiteiten / cursussen en bezoekers van onze website / -shop, online promoties, evenementen en acties.
Seniorweb Rijssen verwerkt de volgende gegevens:
• Voornaam
• Achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• gegevens m.b.t. aan onze dienstverlening gebonden interesses ten behoeve van de nieuwsbrief of cursusaanbod.

Mailchimp
Seniorweb Rijssen maakt gebruik van de email-provider Mailchimp. Deze provider verzorgt voor Seniorweb Rijssen de automatische verzending van emailberichten. De ingevoerde gegevens worden niet met derden gedeeld.

Gegevens wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres.
Je e-mail kun je richten aan secretaris@seniorwebrijssen.nl

Bewaartermijn
Seniorweb Rijssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij afmelding zullen alle gegevens verwijderd worden.

Recht op vergetelheid.
Indien een deelnemer lid een beroep doet op het recht op vergetelheid. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via secretaris@seniorwebrijssen.nl

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Je kunt je onze website abonneren op email-service van Seniorweb Rijssen. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht.
Je kunt je ook afmelden via deze site van onze email-service.

Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen?
In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor onze email-service kunt afmelden.

Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Seniorweb Rijssen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd

Rijssen, 18 mei 2018.
Versie 4 juli 2018